Скенирајте категорија

Германски Келимелер

Статиите во категоријата германски зборови се подготвени со категоризација на најкористените зборови во секојдневниот живот на германски јазик. Статиите во оваа категорија се погодни за германски ученици од речиси сите нивоа.

Како да кажете дека сте добредојдени на германски јазик

Како да се каже дека си добредојден на германски, Што значи тоа, ти си добредојден на германски? Почитувани пријатели студенти, во оваа статија, ние сме на германски…