Скенирајте категорија

Германски тајмс и конвенции

Германски тајмс и германски Cümleler

Германски перфект

Во оваа лекција насловена како германски перфект предавање, ќе дадеме кратки информации за германското перфект време. Претходно…

Германски кодови за име

ЕДНОСТАВНИ ПРОСТИ РЕЧЕНИЦИ НА ГЕРМАНСКИ, ГЕРМАНСКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦИТЕ, ГЕРМАНСКИ КУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕЧЕНИЦИ