Скенирајте категорија

Германски видео лекции

Германски видео лекции Лекција

Германски прашање Одговор кодови, германски едноставни прашања

Германски фрази со прашања и одговори, германски прашања и едноставни прашања. Во оваа лекција, германски реченици со прашања и одговори,…