Кој месец е Јуни

Кој месец е Јуни на германски?

Дали знаете што значи зборот Јуни?

Кој месец од годината е Јуни?

Германскиот збор Јуни значи јуни. Јуни значи јуни е 6-ти месец во годината.

UNУНИ

ЈУНИ

На нашата веб-страница има месеци и сезони на германски јазик и примерни реченици. Го научивме месецот Јуни, ако сакате, можете да ги научите сите германски месеци и германските сезони. Кликнете за повеќе информации: Германски месеци и сезони на германски

Можете да научите германски преку Интернет, искористувајќи илјадници лекции по германски јазик на нашата веб-страница.

Ви благодариме за интересот.

ПОЧНА НАШАТА УСЛУГА ЗА АНГЛИСКИ ПРЕВОД. ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ : Превод на англиски јазик

Спонзорирани врски