Скенирајте категорија

Средно - напредни лекции по германски јазик

Германска информативна банка

Заеднички критериуми за јазик на Советот на Европа (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

КОИ СЕ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (A1-A2-B1-B2-C1-C2) Подолу се дадени општи објаснувања преземени од заедничките критериуми на Советот на Европа…